VỀ CHÚNG TÔI

Triết lý Kinh Doanh, Triết Lý Quản Lý Và Quy Tắc Ứng Xử

Giữ vững tinh thần sáng lập "Đam mê chân thành", mỗi cán bộ và nhân viên trong Tập đoàn Daio Paper sẽ luôn bền bỉ nỗ lực để nâng cao giá trị doanh nghiệp, thông qua bảo tồn môi trường và giá trị sống cùng cộng đồng địa phương, bằng các hoạt động kinh doanh hướng đến triết lý quản lý "Tạo dựng một tương lai thịnh vượng và thân thiện cho thế giới".

Chính sách chống hối lộ của Tập đoàn Daio

Để tiếp tục là một “công dân doanh nghiệp tốt” được cộng đồng Quốc tế tin tưởng và hướng đến hiện thực hóa triết lý kinh doanh “Kiến tạo nên một tương lai tốt đẹp cho mọi người trên khắp thế giới”,
Tập đoàn Daio đã thiết lập “Quy tắc ứng xử của Tập đoàn Daio”

VỀ NHÀ MÁY CỦA CHÚNG TÔI

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Elleair International Việt Nam, là một thành viên của Tập đoàn Daio Paper - một trong những tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm giấy