Triết Lý Kinh Doanh, Triết Lý Quản Lý Và Quy Tắc Ứng Xử.

Tạo dựng một tương lai thịnh vượng và thân thiện cho thế giới.

Giữ vững tinh thần sáng lập "Đam mê chân thành", mỗi cán bộ và nhân viên trong Tập đoàn Daio Paper sẽ luôn bền bỉ nỗ lực để nâng cao giá trị doanh nghiệp, thông qua bảo tồn môi trường và giá trị sống cùng cộng đồng địa phương, bằng các hoạt động kinh doanh hướng đến triết lý quản lý "Tạo dựng một tương lai thịnh vượng và thân thiện cho thế giới".

Triết Lý Kinh Doanh

“Đam mê chân thành"

Đam mê chân thành khởi tạo nên những điều vĩ đại. Nguyên tắc sáng lập của Daio là nền tảng cho tất cả các quyết định, định hướng mọi hoạt động đóng góp của chúng tôi vào sự thịnh vượng của thế giới, với tâm thế đón nhận từng ngày với những thách thức mới bừng sự chân thành và niềm đam mê.

Triết Lý Quản Lý

Xây dựng một Tương Lai Thịnh vượng và Thân Thiện với Thế Giới.

Dedicated: Tận tâm sản xuất
Sự tận tâm cống hiến của chúng tôi với xã hội và cộng đồng địa phương không chỉ thúc đẩy sự đổi mới, kiến tạo nên những giá trị mới. Tất cả đến từ sự chú tâm vào các vùng miền, nguồn lực và cách thức triển khai.

Attentive: Gắn kết cộng đồng địa phương
Chúng tôi chú tâm đến bản sắc văn hóa và vùng miền, và thúc đẩy chúng tôi đóng góp và làm việc một cách hoà hợp với cộng đồng địa phương, thể hiện phẩm cách công dân tốt của chúng tôi trên cương vị là một tập đoàn doanh nghiệp.

Integrated: Văn hóa doanh nghiệp mang đến sự an toàn và động lực làm việc
Chúng tôi không ngừng nỗ lực để duy trì văn hóa doanh nghiệp đa dạng và thân thiện, mở ra cơ hội cho những thành tựu mới, cùng với đó là cảm giác an toàn và uy tín nhân viên.

Organic: Đóng góp cho môi trường toàn cầu
Chúng tôi chủ động làm việc và bền bỉ cống hiến để tập đoàn phát triển với những giá trị thật, giải quyết các vấn đề môi trường và hiện thực hóa một xã hội toàn cầu bền vững.

Triết Lý Kinh Doanh, Triết Lý Quản Lý Và Quy Tắc Ứng Xử.

1. Đề cao tính minh bạch trong sản xuất
Tập đoàn Daio đặt mục tiêu trở thành một “công dân xuất sắc” trong vai trò doanh nghiệp, được xã hội toàn cầu tin tưởng thông qua việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao và giá trị gia tăng dựa trên nguyên tắc "3 Gen": giải quyết vấn đề tại hiện trường (genba); kiểm tra tình hình thực tế (genbutsu); và xác minh sự thật (genjitsu), và thông qua việc bán "các sản phẩm được sản xuất bằng sự nỗ lực của chúng tôi", theo đuổi việc trở thành một nhà sản xuất hàng đầu am hiểu về nhu cầu của người tiêu dùng và khách hàng ở mỗi quốc gia và mỗi vùng miền.
Tập đoàn Daio hướng tới thúc đẩy "tính minh bạch trong sản xuất" bằng cách liên tục phát triển, cải tiến các sản phẩm và dịch vụ mới dựa trên nhu cầu của người tiêu dùng và khách hàng, cũng như thay đổi môi trường kinh doanh nhằm đảm bảo tính xác thực của dữ liệu cho quản lý quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng và thân thiện với môi trường.

2. Hiện thực hóa một xã hội bền vững
Tập đoàn Daio đặt mục tiêu đóng góp vào việc hiện thực hóa một xã hội bền vững bằng cách thiết lập và tuân thủ: Điều lệ Môi trường Toàn cầu DAIO, dựa trên đó tập đoàn đã cam kết tích cực giải quyết các vấn đề môi trường thông qua hoạt động kinh doanh phù hợp với môi trường toàn cầu và Tầm nhìn Bền vững của Tập đoàn Daio, liên kết chặt chẽ giữa các sáng kiến trước đó để chỉ ra các vấn đề xã hội mà tập đoàn đã tham gia cho đến nay và các sáng kiến của chúng tôi nhằm hoàn thành các Mục tiêu Phát triển Bền vững (the SDGs), đó là một bộ quy tắc mục tiêu chung.

3. Cùng song hành với cộng đồng địa phương
Tập đoàn Daio hướng đến việc đóng góp vào sự phát triển của lối sống, ngành công nghiệp và văn hóa trên toàn thế giới thông qua việc mở rộng kinh doanh toàn cầu với tư cách là một “công dân của doanh nghiệp xuất sắc" được tin tưởng tại nhiều quốc gia và vùng miền mà chúng tôi đang hoạt động.

Tập đoàn Daio nỗ lực song hành với cộng đồng địa phương không chỉ bằng việc tuân thủ các luật lệ và quy định liên quan, mà còn thực hiện các hoạt động kinh doanh có xem xét đến văn hóa và phong tục của từng quốc gia và vùng miền, tham gia vào các hoạt động đóng góp xã hội dựa trên cộng đồng và công việc để giải quyết các vấn đề xã hội bao gồm cải thiện các thói quen vệ sinh.

4. Cạnh tranh công bằng
Tập đoàn Daio đặt mục tiêu phát triển bền vững như một “công dân của doanh nghiệp xuất sắc" được tin tưởng tại nhiều quốc gia và vùng miền mà chúng tôi đang hoạt động. Để đạt được mục tiêu này, tập đoàn nỗ lực đảm bảo hoạt động kinh doanh của mình không gây trở ngại cho việc cạnh tranh công bằng và tự do trên thị trường. Tập đoàn Daio cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn bằng cách tuân thủ các luật lệ và quy định liên quan đến tiêu chuẩn thương mại công bằng ở mỗi quốc gia và vùng miền cũng như quy định nội bộ.

5. Giao dịch thu mua hàng phù hợp và uy tín
Tập đoàn Daio tiến hành các giao dịch công bằng và bình đẳng với các nhà cung cấp đã đồng ý với chính sách thu mua của Tập đoàn Daio. Nhằm cải thiện và phát triển khả năng kinh doanh để Tập đoàn Daio tiếp tục cung cấp sản phẩm và dịch vụ với hiệu suất cao đảm bảo an toàn, thân thiện với môi trường và chất lượng.

6. Tôn trọng quyền con người, khuyến khích sự đa dạng và tích cực
Tập đoàn Daio tin vào triết lý thương hiệu "Tạo dựng một tương lai thịnh vượng và thân thiện cho thế giới" cũng như trong triết lý quản lý, tất cả đều yêu cầu xây dựng một xã hội mà trong đó mọi cá nhân, bao gồm cả khách hàng, người tiêu dùng, cộng đồng địa phương và đối tác kinh doanh trên toàn thế giới mà chúng tôi đang hợp tác, và các nhân viên của Tập đoàn Daio, đều được tôn trọng quyền tự do, danh dự và quyền lợi.
Để hiện thức hóa một xã hội như vậy, Tập đoàn Daio tuân thủ chính sách quyền con người đã ban hành, tôn trọng từng cá nhân và công nhận sự đa dạng của họ, tạo dựng niềm tin tại nơi làm việc.

7. Môi trường làm việc an toàn và bảo mật
Tập đoàn Daio hướng đến việc tạo ra một "Môi trường làm việc phong phú với sự an toàn và tính bảo mật được đặt lên hàng đầu", là nơi mà mỗi nhân viên và cán bộ có thể làm việc một cách tràn đầy sức sống và được đảm bảo an toàn cả về thể chất lẫn tinh thần, luôn đề cao sự an toàn và an ninh lên hàng đầu trong mọi hoạt động.

8. Bảo vệ thích hợp và quản lý tài sản doanh nghiệp
Tài sản doanh nghiệp, bao gồm tiền mặt và tiền gửi, tài sản hữu hình như cơ sở vật chất, hàng tồn kho và thiết bị công nghệ thông tin, cùng với tài sản vô hình như thương hiệu và uy tín của công ty, đều quan trọng và không thể thiếu đối với hoạt động kinh doanh liên tục và phát triển của Tập đoàn Daio. Tập đoàn Daio bảo vệ tài sản doanh nghiệp của mình một cách thích hợp và sử dụng chúng một cách hiệu quả để tăng cường giá trị doanh nghiệp.

9. Kế toán và thuế đúng quy định
Tập đoàn Daio hướng đến sự phát triển bền vững trên thị trường toàn cầu bằng cách tận dụng hiệu quả các nguồn vốn được đầu tư và tài trợ từ cổ đông, nhà đầu tư và tổ chức tài chính. Tập đoàn Daio tiến hành công bố thông tin đầy đủ, chính xác cho các bên liên quan như cổ đông, nhà đầu tư và tổ chức tài chính. Nhằm đảm bảo các nguyên tắc và tiêu chuẩn kế toán phù hợp theo quy định sử dụng thông tin để xây dựng và thực hiện các chiến lược phát triển tiếp theo. Tập đoàn Daio cũng thực hiện trách nhiệm xã hội bằng cách nộp đầy đủ thuế theo các hệ thống thuế áp dụng cho hoạt động kinh doanh tại mỗi quốc gia và vùng miền.

10. Quản lý phù hợp về quyền sở hữu trí tuệ
Tài sản trí tuệ của Tập đoàn Daio bao gồm quyền sở hữu trí tuệ, kiến thức chuyên môn, các thông tin kỹ thuật và kinh doanh hữu ích khác, là một phần thiết yếu của tài sản doanh nghiệp, không chỉ đảm bảo sự liên tục trong kinh doanh mà còn đóng góp vào sự phát triển tiếp theo. Tập đoàn Daio bảo vệ phù hợp, khai thác tài sản trí tuệ và thúc đẩy "sản xuất minh bạch" mà không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác.

11. Quản lý tài liệu và dữ liệu đầy đủ
Để thực hiện trách nhiệm đối với các bên liên quan và hoạt động kinh doanh tự chủ, Tập đoàn Daio đảm bảo việc lập kế hoạch và quyết định quan trọng về kinh doanh đều được dựa trên bằng chứng rõ ràng ở tất cả các cấp độ của từng công ty, bộ phận mà các tài liệu và dữ liệu liên quan đến bằng chứng đều được quản lý chính xác theo quy định pháp luật liên quan và quy định nội bộ.

12. Công bố và phân phối thông tin
Tập đoàn Daio Paper được niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán Nhật Bản, và Tập đoàn Daio, như một nhánh của công ty niêm yết, phấn đấu để phát triển bền vững thông qua việc đóng góp xây dựng với các cổ đông và nhà đầu tư của mình. Tập đoàn Daio công khai những sự thật quan trọng về nhóm đến tất cả cổ đông và nhà đầu tư một cách kịp thời, công bằng và chính xác để giúp họ đưa ra quyết định đầu tư. Hơn nữa, Tập đoàn Daio công bố và phân phối thông tin đầy đủ cho các bên liên quan, bao gồm người tiêu dùng, khách hàng, đối tác kinh doanh, cộng đồng địa phương và nhân viên, để luôn là một “công dân của doanh nghiệp xuất sắc" cùng phát triển với xã hội.

13. Bảo vệ thích hợp & quản lý thông tin bảo mật
Tập đoàn Daio thu thập nhiều loại thông tin thông qua việc hoạt động kinh doanh, là một phần thiết yếu của tài sản doanh nghiệp hỗ trợ sự phát triển của tập đoàn. Chúng tôi cũng giữ và sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng và khách hàng cũng như các thông tin bảo mật khác cho mục đích kinh doanh trong phạm vi cần thiết cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Tập đoàn Daio quản lý chặt chẽ các thông tin được thu thập cả bên trong và bên ngoài tập đoàn như thông tin bí mật, được thiết lập và duy trì hệ thống để ngăn chặn việc sử dụng trái phép, không cố ý tiết lộ và rò rỉ thông tin.

14. Phòng chống hối lộ
Tập đoàn Daio hướng đến sự phát triển bền vững với tiêu chuẩn đạo đức cao như một “công dân của doanh nghiệp xuất sắc” được tin tưởng tại nhiều quốc gia và vùng miền mà chúng tôi đang hoạt động. Xã hội toàn cầu không chấp nhận hình thức hối lộ, điều này cản trở sự ổn định của hệ thống xã hội và tính công bằng trong cạnh tranh. Tập đoàn Daio hoàn toàn hiểu và đồng tình với quan điểm này và không chấp nhận các hình thức hối lộ.

15. Xung đột lợi ích và phân chia giữa kinh doanh và đời tư
Tập đoàn Daio đánh giá cao tinh thần sáng lập "Đam mê sự chân thành khởi tạo nên những điều vĩ đại". Tiền đề cơ bản đằng sau tinh thần này là tất cả các cán bộ và nhân viên cam kết thực hiện nhiệm vụ của mình trong giờ làm việc hoặc tại nơi làm việc với cư xử chính trực. Sự tôn trọng của Tập đoàn Daio với các giá trị và hoạt động cá nhân của cán bộ và nhân viên ở ngoài giờ làm việc hoặc nơi làm việc, không đồng nghĩa với sự chấp nhận của tập đoàn với các hành vi có thể gây tổn hại đến danh tiếng hoặc giá trị thương hiệu của công ty. Tập đoàn Daio không chấp nhận các hành vi vụ lợi cá nhân dưới danh nghĩa công ty hay các hành vi đáng ngờ, bất kể số tiền liên quan là bao nhiêu. Bởi, những sai phạm nhỏ có thể là tiền đề dẫn đến những sai phạm to lớn.

 

SỨ MỆNH

CÔNG TY TNHH ELLEAIR INTERNATIONAL VIỆT NAM tuân theo sứ mệnh của Tập đoàn Giấy Daio, chúng tôi thực hiện kinh doanh địa phương tại Việt Nam. Với mong muốn đóng góp cuộc sống thoải mái cho mọi người bằng việc ưu tiên chất lượng và quan tâm đến sự hài lòng của khách hàng.

VĂN PHÒNG:
Phòng 11.01, Tầng 11, Toà nhà Lant Building, Số 56-58-60, Đường Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Chính sách chống hối lộ

GỬI CÂU HỎI TỚI

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào vui lòng gửi thông tin đến chúng tôi

If you have inquiries, please click on the button below and proceed to relevent category